head_banner

Flera öppningsmetoder

v

Känner att öppna

Genom att känna av att fotgängare öppnar sig när de närmar sig dörren kan avkänningsavståndet justeras

gh

Slå på

Tryck på dörrkontakten för att slå på

vbc

Åtkomstkontroll

Genom att installera ett passersystem kan dörren öppnas med auktorisation genom att dra kort, fingeravtryck och svepa ansikten

vcas

Röst på

Inbyggd modul stöder Tmall, Xiaomi AI röststyrning

qwe

Tryck och dra för att öppna

Dörren flyttas för hand, och systemet kommer att öppnas efter att man känner igen användarens avsikt att öppna dörren

tye

Fjärrkontroll för att slå på

Tryck på dörröppningsknappen på den trådlösa fjärrkontrollen för att slå på

AI

Intelligent kontroll

Öppnings- och stängningsavsikten kan förverkligas när de inställda utlösningsvillkoren är uppfyllda

tewt

Mobiltelefon slå på

Stöd för fjärrstart med mobiltelefon Bluetooth och nätverk